Koleksiyon Nedir

Aynı cinsten olup bir araya getirilmiş şeylerin bütününe «koleksiyon» denir. Koleksiyon yapmak büyüklerin olduğu kadar çocukların da zevk olarak uğraştıkları işlerden biridir. Koleksiyon yapmanın amacı, ya bazı konular hakkındaki bilgiyi ilerletmek, ya bir meşgale bulmak, ya da tek tek değerleri olmayan şeylerin bir takım halinde toplanması ile değerlerinin artmasını sağlamaktır.

Çocuklar, bazan da büyükler arasında, gezip gördükleri yerlerden bir hatıra olarak resim, lokanta menüleri, tiyatro programları gibi şeylerin koleksiyonlarını yapma merakı olanlar vardır. Yalnız, koleksiyonlar asıl, ele geçirilmesi güç şeylerin, ya da takım halinde olduğu zaman değerleri yükselen şeylerin derlenmesiyle meydana getirilir.

Ele geçirilmesi güç şeylerle yapılan koleksiyonlar arasında, antika eski kitap, eski para, tarihi eşya, eski şişe, eski tablo, değerli porselen koleksiyonları sayılabilir. Bir takım halinde toplanınca değeri artan şeylerin koleksiyonlarından başlıcaları pul ve kelebek koleksiyonlarıdır.
Ciddi bir koleksiyon meydana getirebilmek için, koleksiyonu yapan kimsenin topladığı şeyler hakkında yeterli bilgisi olmalıdır. Bu, özellikle pul koleksiyonları için önemlidir.

Koleksiyonlar, bir de toplamaktan zevk duyulan şeylerle yapılır. Bunların arasında kelebek, tüfek ya da diğer silahlar, enfiye kutuları, kitaplar, deniz kabukları, önemli imzalar, pipo, iskambil kağıdı, eski yazılar vs. vardır.

Ciddî bir koleksiyon meydana getirebilmek için maddî imkânların da yeterli olması gerekir, çünkü meraklıların koleksiyonlarına ilâve edecekleri parçalar için gösterdikleri özen bu parçaların maddî değerlerini olduğundan daha çok artırır.

Değerli ve ciddî koleksiyon merakı olanlardan pul koleksiyoncularına «filâtefist»; nadir kitapları toplıyanlara «bibliyofil», eski para koleksiyoncularına da «numismatist» adı verilir. Bu değerli koleksiyonlar bazan koleksiyoncular tarafından müzelere hediye edilir.